Under tisdagförmiddagen bjöds vi på en resa genom Malmös utveckling med avstamp i kartbilder. Det var spännande att se hur Malmös hamn utvecklats de senaste två hundra åren.

Så här såg Malmö ut från luften för några år sedan.

För nästan hundra år sedan var Malmös hamn betydligt mindre än idag, och…

…för nästan två hundra år sedan var Malmös hamn långt ifrån vad den är idag.